1. Warunki

Polityka prywatności ma zastosowanie do wszystkich informacji, jakie strona kolezanka.com może otrzymać Użytkownik podczas korzystania ze strony kolezanka.com, a także jej subdomeny.

Niniejsza „Polityka prywatności” określa procedurę realizacji kolezanka.com (zwana dalej «Strona») danych osobistych, rodzaje danych osobowych zbieranych przez Stronę, cele wykorzystania tych danych osobowych, środki bezpieczeństwa w celu ochrony danych osobowych, warunki dostępu do danych osobowych, a także informacje kontaktowe umożliwiające Użytkownikowi zmianę, zablokowanie lub usunięcie swoich danych osobowych.

Aktualna wersja „Polityki prywatności” jest opracowywana przez administrację Strony i jest dostępna dla każdego użytkownika Internetu jako dokument publiczny.

Administracja strony ma prawo do wprowadzania zmian w niniejszej Polityce prywatności.

Dokonując zmian w Polityce prywatności, Administracja Strony powiadamia Użytkownika, zamieszczając nową wersję Polityki Prywatności na stronie kolezanka.com

2. Gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych użytkowników serwisu

Podczas korzystania ze Strony przez Użytkownika przetwarzane są dane Użytkownika, a mianowicie:

- pliki cookies;

- Adresy IP;

- parametry i ustawienia przeglądarek internetowych (User-agent).

Podczas odwiedzania Serwisu zapisywane są w nim wszystkie wejścia do systemu, dzięki czemu zbierane są statystyki odwiedzin. Mogą to być dane o czasie spędzonym na stronie, czasie pracy na niej, informacje o ruchu i przeglądarce użytkownika. Inne informacje o użytkowniku nie są przetwarzane oraz przechowywane. Dane osobowe dotyczące rasy lub pochodzenia etnicznego, przekonań, przekonań religijnych, danych genetycznych, danych biometrycznych służących do jednoznacznej identyfikacji osoby, danych o stanie zdrowia lub orientacji seksualnej odwiedzających kolezanka.com nie zbiera się.

3. Korzystanie z plików cookie

Plik cookie to mały plik tekstowy, który witryna przechowuje na komputerze lub telefonie komórkowym po wizycie. Pliki te mogą być przechowywane na urządzeniu do czasu ich samodzielnego usunięcia lub zamknięcia przeglądarki.

Odwiedzając naszą stronę, macie prawo zaakceptować lub odrzucić pliki cookie.

kolezanka.com używa następujących plików cookie, gdy użytkownicy odwiedzają Stronę: niezbędne pliki cookies pomagają w poruszaniu się po serwisie, funkcjonalne pliki cookies pozwalają na zapamiętanie wyglądu lub języka strony, który jest instalowany przez Użytkownika na jego urządzeniu, analityczne pliki cookie dostarczają informacji o tym, w jaki sposób i które strony użytkownik przegląda na stronie oraz skąd trafił do strony.


Strona korzysta również z usług zewnętrznych Google Analytics i Getstat do analizy danych.

Strona wyświetla treści ze źródeł zewnętrznych, takich jak YouTube, Facebook, Twitter i Instagram. Strona na nie kontroluje plików cookie tych serwisów.

Każdy użytkownik Strony po odwiedzeniu Strony może usunąć wszystkie pliki cookies ze swojego urządzenia, należy wyczyścić historię przeglądarki, można również zrezygnować z unikalnego pliku cookie przypisanego do przeglądarki, powiązanego z przeglądarką, który identyfikuje użytkownika w systemie analityki Strony, a tym samym odmawia gromadzenia jakichkolwiek informacji o sobie.

4.Ochrona danych osobowych i informacji

kolezanka.com zapewnia przestrzeganie wszystkich odpowiednich zobowiązań do zachowania prywatności, a także zastosowanie technicznych i organizacyjnych środków bezpieczeństwa zapobiegających niedozwolonemu lub niezgodnemu z prawem ujawnianiu lub przetwarzaniu danych osobowych użytkowników, ich przypadkowej utracie, zniszczeniu lub uszkodzeniu. Rozpowszechnianie danych osobowych bez zgody osoby, której dane dotyczą, lub osoby przez nią upoważnionej jest dozwolone w przypadkach określonych przez prawo i tylko (jeśli jest to konieczne) w interesie bezpieczeństwa narodowego, dobrobytu gospodarczego i praw człowieka.

Strona nie może zagwarantować całkowitej ochrony przed zagrożeniami, które powstają poza jej regulacjami. Ponieważ informacje zamieszczane na Stronie mogą mieć pewne ograniczenia w przeglądaniu ich przez osoby nieletnie, to Strona prosi rodziców o wyjaśnienie swoim dzieciom kwestii bezpieczeństwa w Internecie, konieczność korzystania przez takie osoby z niektórych usług Strony.

5. Prawa autorskie do materiałów

Prawa autorskie do materiałów serwisu kolezanka.com chronione obowiązującymi przepisami UE. Ich kopiowanie i używanie jest dozwolone tylko z hiperlinkiem do źródła.

Administracja Strony ma prawo w dowolnym momencie zmienić zawartość materiałów, dokonać jakichkolwiek zmian lub je usunąć.

Administracja Strony nie ponosi odpowiedzialności za dokładność informacji zawartych w materiałach reklamowych.

Administracja Strony może umieszczać linki do innych witryn, a także wykorzystywać materiały chronione prawem autorskim z innych źródeł, podając linki do oryginalnej publikacji.

Administracja Serwisu ma prawo do wprowadzania zmian w swojej polityce. Jeśli Użytkownik nie zgadza się z polityką, ma prawo nie odwiedzać Strony.

6.Prawa osób odwiedzających witrynę

Użytkownicy Serwisu mają prawo:

- wiedzieć o źródłach zbierania informacji, lokalizacji ich danych osobowych, celu ich przetwarzania, lokalizację lub miejsce zamieszkania (pobytu) właściciela lub administratora danych osobowych albo wydać odpowiednie polecenie otrzymania tych informacji osobom przez niego upoważnionym, z wyjątkiem przypadków określonych przepisami prawa;

- otrzymywać informacje o warunkach udzielania dostępu do danych osobowych, w tym informacje o podmiotach trzecich, którym przekazywane są jego dane osobowe;

- do dostępu do swoich danych osobowych;

- otrzymać nie później niż trzydzieści dni kalendarzowych od dnia otrzymania żądania, z wyjątkiem przypadków przewidzianych prawem, odpowiedź, czy przetwarzane są jego dane osobowe, a także otrzymać treść tych danych osobowych;

-wnieść uzasadniony wniosek do właściciela danych osobowych ze sprzeciwem wobec przetwarzania jego danych osobowych;

- zwrócić się do Rzecznika lub sądu ze skargami dotyczącymi przetwarzania ich danych osobowych;

-zastosować środki ochrony prawnej w przypadku naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych;

- zgłosić zastrzeżenia co do ograniczenia prawa przetwarzania danych osobowych przy wyrażaniu zgody;

- cofnąć zgodę na przetwarzanie danych osobowych;

- znać mechanizm automatycznego przetwarzania danych osobowych.